Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2017

moncherie
Nie wiedziałam, że istnieje taki ból.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
moncherie
Jeśli spotyka cię w życiu wiele trudności, to znaczy, że jesteś stworzony do tego, żeby im podołać.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
moncherie
2721 16ff 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
moncherie
Niezależnie od tego, co będziesz robić, nie oglądaj się za siebie.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
moncherie
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
moncherie
Miłość nigdy nie jest zła. I tak jak powiedziałaś, nie jest wyborem. Ona po prostu się wydarza, a my jesteśmy wobec niej bezradni.
— Jessica Khoury
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
moncherie
Faceci, którym całkowicie brakuje pewności siebie, potrafią się łudzić, że kobiety nie mogą się im oprzeć.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
moncherie
Powiedzenie osobie z depresją, aby wzięła się w garść i wyszła do ludzi, jest tym samym co powiedzenie człowiekowi ze złamanymi nogami, aby przebiegł przez pokój.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
moncherie
Nikt nie jest bardziej obcy niż osoba, którą kiedyś kochaliśmy.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
moncherie
Chcesz pięknego życia? To zacznij od nowa, i od nowa, i od nowa aż dostaniesz to o co chodzi. Rób to, czego najczęściej się boisz, a ludzie boją się dwóch rzeczy: zaczynania nowego i kończenia starego. Lawirują pomiędzy nimi, bo może samo wyjdzie. Zwykle nie wychodzi.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
moncherie
Zawsze dobrze jest dowiedzieć się, że jednak możemy żyć bez osoby, bez której, jak nam się wydaje, żyć nie umiemy.
— Charles Bukowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
moncherie
Poradź sobie z tym. To już nie potrwa długo.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
moncherie
Mężczyźni i kobiety mają swój moment i czasami się spóźniają. Przegapiają szansę.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
moncherie
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
moncherie
Potrzebna jest odwaga, żeby być innym niż inni. I żeby mówić i robić rzeczy, które są tak oczywiste i proste, że nikt już o nich nie myśli.
— Aglaja Veteranyi
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
moncherie
Ciebie jednego tylko mam i właśnie Ciebie tylko nie mam.
— Ewa Błaszczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
moncherie
Nigdy nie potrafiłem zrozumieć jak można kochać jedną kobietę, a zasypiać w ramionach drugiej - nie mówię tutaj o skokach w bok których nie także nie uznaję, ale jeżeli chcemy osiągnąć to czego tak mocno pragniemy musimy włożyć w to ponadprzeciętny wysiłek. Życie to sztuka wyborów, albo biorę z życia to co najlepsze, albo wcale.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
moncherie
5437 5e44
Reposted fromsavallah savallah viapikkumyy pikkumyy
moncherie
2271 8016 500
Reposted fromPeaceInHeart PeaceInHeart viapikkumyy pikkumyy
moncherie
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl